General Goods on Auction – 30 December 2020 Stilbaai Community Hall (9h00)

General Goods on Auction – 30 December 2020 Stilbaai Community Hall (9h00)
Stilbaai GEMEENSKAPSAAL STILBAAI

Large amount of Furniture, Tools, Household Goods & Appliance, Electrical Appliances & Building Material.

Groot hoeveelheid Meubels, Gereedskap, Huishoudelike toebehore, Elektriese toebehore en Boumateriaal.

Registration: ID Document and proof of address.

Terms: Cash or Bank Guarantee cheque

Registrasie: Identiteitsdokument en bewys van adres

Terme: Kontant of bankgewaarborgde tjeks

JOHAN CRONJE
SEL: 083 3093 894